Anastasya Narwastu Tety H.@jkt48tasya
投稿数
12
フォロワー
10135

最近のインスタ投稿。 These are embedded Instagram posts, not archived.

Anastasya Narwastu Tety
Anastasya Narwastu Tety
Anastasya Narwastu Tety
View this post on Instagram

my 3000

A post shared by Anastasya Narwastu Tety H. (@jkt48tasya) on

Anastasya Narwastu Tety
Anastasya Narwastu Tety
View this post on Instagram

hehehehehehehe

A post shared by Anastasya Narwastu Tety H. (@jkt48tasya) on

Anastasya Narwastu Tety
View this post on Instagram

doggos

A post shared by Anastasya Narwastu Tety H. (@jkt48tasya) on

Anastasya Narwastu Tety
Anastasya Narwastu Tety
View this post on Instagram

hai para ladies

A post shared by Anastasya Narwastu Tety H. (@jkt48tasya) on

Anastasya Narwastu Tety
Anastasya Narwastu Tety
View this post on Instagram

bawaan orok

A post shared by Anastasya Narwastu Tety H. (@jkt48tasya) on

Anastasya Narwastu Tety
View this post on Instagram

terlihat akur

A post shared by Anastasya Narwastu Tety H. (@jkt48tasya) on

Anastasya Narwastu Tety
View this post on Instagram

pulang

A post shared by Anastasya Narwastu Tety H. (@jkt48tasya) on

Anastasya Narwastu Tety
View this post on Instagram

🎤🏴

A post shared by Anastasya Narwastu Tety H. (@jkt48tasya) on