Rinanda Syahputri

2019年3月13日のツイートとリプライ

~50
Rinanda Syahputri@S_NandaJKT48

H3h3h3h3h3h3h3
55555555555555
WKWKWKWKWK
W W W W W W W
HAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/oDUlQ4kY5m

~50
Rinanda Syahputri@S_NandaJKT48

AWKWKWWKKWWKWKWK pic.twitter.com/ifNghHXaB8

~50
Rinanda Syahputri@S_NandaJKT48